Matavfall

Först se UU om komposterbart och livsmedelsavfall.

Matavfall läggs i avsett kärl i institutionens miljöstation.


Sidkontroll 2020-02-24