Ljuskällor

Först se UU om ljuskällor.

Lysrör/lågenergilampor/instrumentljuskällor och glödlampor lägges i avsedda kärl i rum D0:109 (Se karta).
Lysrör längre än 60cm stoppas in i den blåa plåtcontainern.
Lysrör kortare än 60cm och alla typer av lampor läggs i den gula plastlådan med vitt lock.

OBS!
Ta bort papphylsor, papperskartonger, tejp etc från lamporna och lysrören. Ljuskällorna skall läggas helt "nakna" i kärlen.

20-02-2418-11-27