Läkemedel och cytostatika

Först se UU om läkemedel och cytostatika.

Hanteras som kemikalieavfall.

Sidkontroll 2020-02-24