Läkemedel och cytostatika

Hanteras som kemikalieavfall.

UU om läkemedel och cytostatika.

Sidkontroll 2018-12-04