Kylskåp och frysar

Först see UU om kylskåp och frysar.

- Töm och rengör, vid behov tvätta/skura invändigt.
- Märk upp med institution, kontaktperson och telefonnummer.
- Uppmärkning skall göras med etikett eller tuschpenna direkt på dörrens framsida/lockets ovansida.
- Placera om nödvändigt på pall och transportera till godsmottagningen (13.00 - 16.00).
- Kyl/frys mottagningskontrolleras av godspersonalen innan de ställs upp på avsedd plats.
- Godspersonalen tar ej emot kyl/frys som ej är korrekt rengjort eller korrekt uppmärkt.


Sidkontroll 2020-02-24