Introduktion Miljö & Säkerhet på BMC

För att få tillgång till de källsorteringsrum, frysrum eller kemikalieförråd som intendenturen tillhandahåller, är det obligatoriskt för alla att genomföra nedan tre moment.
 


Moment 1 (obligatoriskt)

Läs igenom:


Moment 2 (obligatoriskt)

Först därefter kan du anmäla dig till och delta i ”Miljö & Säkerhetsturen” där fokus ligger på hantering av laboratorieavfall och konventionellt avfall men även labb- och kemikaliesäkerhet, brandfarlig vara och BMC intendenturens stödfunktioner om så önskas.
 
Miljö & Säkerhetsturen
– Hålls normalt fredagar eller efter överenskommelse. 
– Kl. 09.30-11.30 ca. 
– Vi samlas utanför frysrum C8:003b/C8:005b. Se http://bit.ly/2O7vUd1
– Tar ca 2 timmar. 
– Max 8 deltagare. 

Anmälan
Antingen
a) via Doodle-sidan https://doodle.com/poll/ub98ikqknt7gb4pv
eller genom att
b) skicka ett mejl till msbmc@bmc.uu.se med nedan tabell ifylld SAMT anger om du önskar turen på engelska eller svenska.

First name Last name e-mail Card-number Depart-ment Unit/
Section/
Subdep./
Research- group
Desired freezer room#*

*Biomedical waste (BMC-Avfall Frysrum Biomed C8:005b) and/or Animal & Human By-products (BMC-Avfall Frysrum AHBPoRadiac C8:003b). Access to so-called manual card groups can only be given for six months due to decision by the university i.e. You have to apply for new access every six month to the functional address msbmc@bmc.uu.se.

Vi är mycket angelägna om att gamla medarbetare och studenter deltar i introduktionen då och då för att uppdatera sina kunskaper.


Moment 3 (vid behov)

På begäran besöker jag din institution/avdelning ni får möjlighet att få direkta svar på dina specifika frågor. 

Tack vare självstudiekursen i kombination med "Miljö & Säkerhetsturen" erhåller deltagarna så att säga "mer kött på benen" och vet bättre vilka frågor de behöver svar på.
I en mindre grupp är det lättare för deltagarna att våga ställa frågor och uppmärksamheten är större i en mindre grupp. Kort sagt, så är kvaliteten på informationen mycket högre. 

Jag vill understryka att jag föredrar att besöka enskilda personer eller grupper på institutionen snarare än det motsatta för diskussion om avfallshantering, labsäkerhet/-hygien, dragskåpshantering/-teknik, lagring och hantering av brandfarlig vara, kemikaliehantering, hälsa och säkerhet och diverse miljöfrågor. 

Det har bevisats genom åren vara lättare och blir mer effektivt för mig att komma upp till avdelningen för att diskutera på plats i stället för att lösa problemen via telefon eller e-post. 
Det händer nästan alltid att andra än de aktuella frågorna behandlas och löses direkt och ofta kommer andra människor och passar på att fylla i med sina frågor medan jag är där.

Jag är mycket flexibel och eftersom jag är så att säga "i huset" kan jag komma till avdelningen med mycket kort varsel. 


Vänligen sprida denna information till andra på din institution. 

Med vänlig hälsning 

Mikael Olsson


Sidkontroll 2020-03-26