Glasavfall


Först se UU om glas, glasförpackningar och labglas/övrigt glas.

Förpackningar av glas.
Sorteras i färgat och ofärgat och läggs i respektive kärl i institutionens miljöstation eller källsorteringscentralen i D0:0.

- Förpackningar skall vara tömda och väl rengjorda.
- Avlägsna all varningsmärkning på lämpligt sätt.
- Det är absolut förbjudet att ställa någonting på golvet i avfallsrummen.
- Överfyll aldrig kärlen i avfallsrummen.
- Är ett kärl fullt måste man gå till ett annat kärl.

Förpackningar med varningssymbolerna för "Akut toxicitet" ("Dödskallen"), "Miljöfarligt" ("Döda fisken och trädet") eller "Allvarlig hälsofara" ("Exploderande lungan") får inte återvinnas utan skall hanteras som kemikalieavfall!


Labglas och glas som ej är förpackning får ej läggas i glaskärl för återvinning.
Icke kontaminerat laboratorieglas och övrigt glas klassas som stickande/skärande typ 1 icke kontaminerat och skall hanteras som brännbar fraktion.
Förpacka glasavfallet i gul avfallsbehållare av plast med den blåa etiketten.
Kartongen/plastemballaget ställs på komprimatorbandet i D0:005. Se karta.

Om glasavfallet är kemiskt kontaminerat skall det hanteras som endera stickande/skärande typ 2 kemiskt kontaminerat eller som kemikalieavfall beroende på kontamineringsorsak.
Om glasavfallet är infektuöst kontaminerat skall det hanteras som stickande/skärande typ 3 smittförande.
Kontakta Mikael Olsson för rådgivning.

Se gärna FTIABs film om glasförpackningar


Sidkontroll 2020-02-24