Elektriskt och elektrisk avfall inklusive minnesmedia.

Först se UU om elektronik och elektronisk minnesmedia.

Elektriskt- och elektroniskt avfall lämnas i rum D0:109 efter kl 13:00 vardagar.
Se karta.

Kontakta alltid BMC:s godsmottagning i förväg om större mängder eller skrymmande utrustning (>20kg) ska lämnas.

Utrustningen placeras på SJ pall och först efter klartecken från godsmottagningen transporteras till Godsmottagningen som anvisar lämplig ledig uppställningsplats.
SJ pall kan hämtas på godsmottagningen.


Skrymmande utrustning skall märkas med

- Institutionsnamn
- Avlämnande person samt dennes telefonnummer.
- Avlämningsdatum.
- Kylar/Frysar skall alltid förses med intyg om utförd rengörning.

All utrustning skall vara väl urtinade, rengjorda och tömda på sitt innehåll exklusive köldmedia i kyl-/frysutrustning och kompressorer.

Utrustning med fasta strålkällor

För apparatur med inbyggda strålkällor skall Sviatlana Yahorava kontaktas och strålkällorna skall vara demonterade innan utrustningen skickas till godset.

Godspersonalen tar ej emot avfall som inte är korrekt uppmärkt, läcker vätska, är mycket nedsmutsad eller på annat sätt bedöms kunna skada utrymmen eller personal.


Sidkontroll 2020-02-24