Brännbart avfall

Två undergrupper.

Labbrelaterat brännbart avfall

Icke kontaminerat engångsmaterial eller icke smittförande brännbart avfall från laboratorieverksamhet, samt laboratorieglas, porslin, keramik, speglar, fönsterglas, kristall etc.

-avfallet läggs i avfallsemballage med blå stickande/skärande-etikett.

-omhändertas av institutionerna själva som placerar avfallsemballage på komprimeringsbandet i D0:005.

Hushållsrelaterat brännbart avfall

-avfallet läggs i en av de två papperskorgarna - lilla runda papperskorgen på kontoren samt den större 60 liters fyrkantiga behållaren, vanligen placerad under handfatet på labb.

-omhändertas av lokalvården som lägger i större sopsäck som placeras på komprimeringsbandet i D0:005.

Inga vätskor eller vätskande/vått avfall får komprimeras, enbart fast och torrt avfall.

UU om brännbart avfall

.

.

v. 2016-11-01


Sidkontroll 2018-11-27