Brännbart avfall

Se först UU om brännbart avfall


GRUNDREGEL!

Inga vätskor, vått avfall eller metall får komprimeras.

"Det ska vara så rent att du kan hälla ut det på ditt köksbord".


Två undergrupper.

1. Labbrelaterat brännbart avfall

Brännbart avfall, engångsartiklar, laboratorieglas etc huvudsakligen från laboratorieverksamhet och som varken är kemiskt kontaminerat eller smittförande samt inte av metall.

-avfallet läggs i avfallsemballage med blå stickande/skärande-etikett.

-omhändertas av institutionerna själva som placerar avfallsemballage på komprimeringsbandet i D0:005.

2. Hushållsrelaterat brännbart avfall

Brännbart avfall, engångsartiklar etc huvudsakligen från hushållsliknande verksamhet som varken är kemiskt kontaminerat eller smittförande samt inte är skärande eller stickande.

-avfallet läggs i en av de två papperskorgarna - lilla runda papperskorgen på kontoren samt den större 60 liters fyrkantiga behållaren, vanligen placerad under handfatet på labb.

-omhändertas av lokalvården som lägger i större sopsäck som placeras på komprimeringsbandet i D0:005.


Sidkontroll 2020-03-26