Blandade restprodukter

  • Rivningsavfall av kombinationsmaterial (väggdelar, glasdörrar etc)
  • Möbler av kombinationsmaterial (labbstolar, kontorsstolar, skrivbord etc)
  • Skrymmande plastprodukter som ej kan komprimeras
  • Skrymmande plåt-/metallföremål (metallskåp etc)
  • Keramik och porslin,
  • Deponiavfall (sådant som ej går att energi- eller materialåtervinna till exempel gips, mineralull, sten/betong etc)

Avfallet slängs i containern för grovavfall, placerad i D0:110. Se karta.

Observera! Lägg INTE elavfall eller sladdar här. Det hanteras som EEA!


Sidkontroll 2018-11-27