Biologiskt avfall/humana & animaliska biprodukter.

Se först UUs instruktioner om biologiskt avfall.


Definition: Hela eller delar av människa eller djur inklusive humana och animaliska biprodukter.

  • Humana biprodukter (blod, vävnader, cellkulturer etc) hanteras som smittförande avfall.

  • Frågor kring animaliska biprodukter (ABP) avfall ställs till Mikael Olsson.

  • Frågor kring dito radioaktivt avfall ställs till Sviatlana Yahorava.


Hämta ditt avlämnardokumentet här.


Sidkontroll 2020-06-15