Humana / Animaliska biprodukter

Humana biprodukter (blod, vävnader, cellkulturer etc) hanteras som smittförande avfall.

Frågor kring animaliska biprodukter (ABP) avfall ställs till Mikael Olsson.


Frågor kring dito radioaktivt avfall ställs till Sviatlana Yahorava.


Hämta ditt avlämnardokument.

UU om biologiskt avfall


Sidkontroll 2018-11-27