Biologiskt avfall/humana & animaliska biprodukter.

Se först UUs instruktioner om biologiskt avfall.


Hela eller delar av människa eller djur inklusive humana och animaliska biprodukter.

Humana biprodukter (blod, vävnader, cellkulturer etc) hanteras som smittförande avfall.

Frågor kring animaliska biprodukter (ABP) avfall ställs till Mikael Olsson.


Frågor kring dito radioaktivt avfall ställs till Sviatlana Yahorava.


Hämta ditt avlämnardokument.


Sidkontroll 2020-03-26