Batterier

Batterierna lämnas i det röda batterikärlet som står i rum D0:109 (Se karta).
Batterier tyngre än 3 kilo skall lämnas som elektriskt avfall till godsmottagningen.

OBS! Litiumbatterier skall hanteras som kemikalieavfall!

UU om batterier


Sidkontroll 2018-11-27