Batterier

Se först UU om batterier


Batterierna lämnas i det röda batterikärlet som står i rum D0:109 (Se karta).
Batterier tyngre än 3 kilo skall lämnas som elektriskt avfall till godsmottagningen.

OBS! Litiumbatterier skall hanteras som kemikalieavfall!


Sidkontroll 2020-03-26