Avlämnarintyg till biomedicinskt avfall respektive biologiskt avfall /ABP & HBP.

Avlämnarintyget

Webbformuläret kan fyllas i på den här sidan.

Till avfallslådorna med biomedicinskt avfall (smittförande avfall, stickande/skärande avfall kemiskt kontaminerat, läkemedelsavfall) respektive biologiskt avfall skall ett institutionsspecifik avlämnarintyg upprättas.
Efter att ni skickat in avlämnarintyget skickas ett mejl från KURT-systemet med information om ert avfall.
Spara mejlet på institutionen i tre år.

För smittförande avfall säger lagstiftningens krav att förslutningen av emballaget måste vara utformad så att den inte kan öppnas och sedan återförslutas, utan att detta syns.
Därför är det viktigt att avfallslådornas lock sätts fast ordentligt. Man ska höra ett distinkt "klick, klick, klick" när locket trycks fast. I varje frysrum finns en gummiklubba i en stålwire som kan användas.

Se instruktionerna i avlämnarintyget!

Kontakta Mikael Olsson vid frågor om hur formuläret skall ifyllas.

Sidkontroll 2020-03-26