Avlämnarintyg till biomedicinskt avfall respektive ABP/HBP.

Avlämnarintyget kan laddas ner härifrån.

OBSERVERA!

 • INNAN PDF formuläret fylls i måste det måste sparas ner lokalt på datorn.
 • FÖRST DÄREFTER kan det öppnas och fyllas i.

Important information about declaration of biomedical waste and ABP/HBP!

An internal documentation for hazardous waste must allways follow the yellow wate boxes with biomedical waste (infectious waste, puncturing / cutting waste and medical waste) respectively animal by-products/human by-products (ABP/HBP).

 1. Follow the instructions according to the routine found in the self-study course.

 2. Download the form onto Your computer.

 3. Fill in the form according to the instructions in the PDF-form, especially number 7.

  7*. Choose waste fraction, enter at least two of the major waste components and all organisms and/or the biological agents. See * below.
  * Specify the waste, write major components and all organisms, e.g. E. coli "xyz", pipettes, eppendorf tubes, needles, paracetamol, plasma bags,mice. N.B! Only infectious substances of risk group 1 are allowed in the freezer rooms!Infectious substances of risk groups 2-4 must be destroyed at the site of production!

   
 4. In the field for e-mail subject please only write:

  “Waste declaration OU-Code (Your occupational unit code) _  Date (of delivery of boxes to freezer room)”
  e.g. Waste declaration 901 _ 190204

 5. Save it on the form e.g. Waste declaration 901_190204 and keep it for three years.

 6. Send the form to the functional address: msbmc@bmc.uu.se.

 7. If You have printed out the form please put the declaration form in the red mailbox opposite freezer room C8:003b/C8:005b when placing the waste boxes in the prooper freezer room C8:005b respectively C8:003b.

Do You want more support? Find out how on http://www.uu.se/goto/ygrc547


Till avfallslådorna med biomedicinskt avfall (smittförande avfall, stickande/skärande avfall kemiskt kontaminerat, läkemedelsavfall) respektive animaliska biprodukter/humana biprodukter (ABP/HBP) skall ett institutionsspecifik avlämnarintyg upprättas.

Skicka en kopia på dokumentet till funktionsadressen msbmc@bmc.uu.se, ange organisationsnummer och avlänningsdatum i ärendefältet. Spara det elektroniska dokumentet i tre år på lämpligt ställe.

För smittförande avfall säger lagstiftningens krav att förslutningen av emballaget måste vara utformad så att den inte kan öppnas och sedan återförslutas, utan att detta syns.
Därför är det viktigt att avfallslådornas lock sätts fast ordentligt. Man ska höra ett distinkt "klick, klick, klick" när locket trycks fast. I varje frysrum finns en gummiklubba i en stålwire som kan användas.

Se instruktionerna i avlämnarintyget!

Kontakta Mikael Olsson vid frågor om hur formuläret skall ifyllas.

(Jag vill omvandla ovan pdf-formulär till webbformulär. Om någon vet hur det kan gå till och kan bistå mig är jag tacksam om ni kontaktar mig/Mikael Olsson)

Sidkontroll 2019-01-15