Återvinning av plast, metall, glas, papper, Wellpapp.

Se sidan Förpackningar

Du kan se avfallets väg från soptunna till återvinning på film, som Enköpings kommun gjort.
Avfallet tas omhand på liknande sätt i hela landet.

https://www.youtube.com/embed/zntd-uiNIqU

Sidkontroll 2018-11-27