Introduktion till självstudiekurs i laboratorieavfall

Den här självstudiekursen är den ena av de två delar av personalutbildningen "Introduktion till Miljö & Säkerhet vid BMC"

Kursen är ett försök till en allmän översikt över hur man hanterar laboratorieavfall och bör åtföljas av ”Miljö & Säkerhetsturen" som jag håller för institutionerna på BMC.

 

          

Fortsätt till självstudiekursen i laboratorieavfall

forth button

Sidkontroll 2018-11-27