Rökförbud

Enligt rektorsbeslut är det inte tillåtet med rökning i anslutning till universitetets entréer. I enlighet med beslutet har askkoppar flyttats ut till 15m från respektive entré, se bild nedan.

 

Vänligen respektera detta och utnyttja angivna platser