Egenkontroll av dragskåp

För din egen och andras säkerhet på lab. är det viktigt att du varje vecka kontrollerar ditt dragskåp.
Du kan göra kontrollen enligt de fem punkterna nedan.

  1. Kontrollera att du kan köra dragskåpsluckanupp och ner med "Setback" på kontrollpanelen.Kontrollera samtidigt att luckan stannar förhinder.
  2. Kontrollera att lufthastigheten inte understiger 0,5 m/s i området upp till "Safety Level".
  3. Kontrollera med belysningsomkopplaren i "Auto" och luckan i nedre läget, att ljuset i   dragskåpet släcks och inte står och blinkar.
  4. Kontrollera att luckan går ner efter den tid du ställt in som "Close time".
  5. Kontrollera att alla media, gas, vatten, vac mm fungerar i dragskåpet.

Obs! Anmäl alltid fel omgående till Teknisk Service:

Tele: 070-167 92 45

e-post: teknisk_service@bmc.uu.se

Ange alltid: Dragskåpsnr (DSxxxx), rumsnr, eget namn samt telefonr.