Miljö och säkerhet

Kontaktpersoner för miljö- och säkerhetsarbetet vid BMC

Föreståndare: Kristofer Rubin, ankn 4116

Säkerhet: Daniel Skogehall, ankn 4022

Avfall: Mikael Olsson, ankn 4392

Strålskydd: Sviatlana Yahorava, 070-425 04 23.

Brandskydd: Daniel Skogehall, ankn 4402 eller Mikael Olsson, ankn 4392

Utlämning av passerkort: BMCs reception, ankn 4950

Utlämning av nycklar: BMCs reception, ankn 4950

Huvudskyddsombud: Mario Izquierdo, 073-385 65 05