Disputation, Laura Rojas Lopez

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Laura Rojas Lopez
  • Disputation

Titel: Regulation of differentiation during the Giardia life cycle: an insight into molecular control

Datum: 18 mars 2022

Tid: 09:15

Plats: A1:111a, BMC

Biologi med inriktning mot mikrobiologi
Huvudhandledare: Professor Staffan Svärd

Opponent: Dr Marco Lalle, Department of infectious Diseases, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy

Betygsnämndsledamöter:
Professor Björn Andersson, Karolinska Institutet
Docent Eva Tydén, Sveriges Lantbruksuniversitet
Docent Giulio Grandi, Sveriges Lantbruksuniversitet

Senast uppdaterad: 2021-05-07