Disputation Malin Thyselius, Rörelsesyn

  • Datum:
  • Plats: Zoom och på plats
  • Doktorand: Malin Thyselius, doktorand, Rörelsesyn
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Disputation

Avhandlingens titel: "A behavioural investigation into Eristalis tenax: Pursuit, approach estimation, locomotor activity and rearing"

Malin Thyselius disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen
Huvudhandledare: docent Karin Nordström
Biträdande handledare: professor Anna Rostedt Punga, PhD Yuri Ogawa, Flinders University, Australien
Opponent: docent Emily Baird, Stockholms universitet
Ordförande: biträdande universitetslektor Henrik Boije
Examinator: docent Markus Sjöblom
Betygsnämnd: docent Adrien Sicard, Sveriges lantbruksuniversitet, professor Anna Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet, docent, biträdande universitetslektor Henrik Boije, professor Ingrid Ahnesjö (extra medlem)

Senast uppdaterad: 2021-05-07