Disputation Rebecka Keijser,

  • Datum:
  • Plats: Zoom eller på plats
  • Doktorand: Rebecka Keijser, doktorand Inst för neurovetenskap
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Disputation

Avhandlingens titel: "Depressive Symptoms Among Adolescents and Young Adults: Psychometrics and Influence of Family Environment, and cG × E Interaction"

Rebecka Keijsers disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen
Huvudhandledare: adjungerad professor Cecilia Åslund, Centrum för klinisk forskning Västerås, Region Västmanland
Biträdande handledare: adjungerad professor Kent Nilsson, Centrum för klinisk forskning Västerås, Region Västmanland, post doc Susanne Olofsdotter, Centrum för klinisk forskning Västerås, Region Västmanland
Opponent: MD, adjungerad universitetslektor Mats Humble, Örebro universitet
Ordförande: docent Mats Enlund
Examinator: professor Helgi Schiöth
Betygsnämnd: professor Lars Westberg, Göteborgs universitet, MD Jacqueline Borg, Karolinska institutet, professor Eva Billstedt, Göteborgs universitet, docent, universitetslektor Staffan Eriksson, Centrum för klinisk forskning Västerås, Region Västmanland (extra medlem)

Senast uppdaterad: 2021-05-07