Disputation Sofia Kanders

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum Room A1:111a, BMC, Husargatan 3, Uppsala eller Zoom länk: https://uu-se.zoom.us/j/68907370295
  • Doktorand: Sofia Kanders, doktorand, Department of Neuroscience, Division of Functional Pharmacology Uppsala University
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Disputation

Avhandlingens titel: "The relationship between overweight and depression in view of genes, environment and their joint influence."

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68907370295

Sofia Kanders disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Huvudhandledare: adjungerad professor Cecilia Åslund, Centrum för klinisk forskning Västerås, Region Västmanland
Biträdande handledare: adjungerad professor Kent Nilsson, Centrum för klinisk forskning Västerås, Region Västmanland, professor Dan Larhammar
Opponent: professor Nancy Pedersen, Karolinska institutet
Ordförande: professor Svante Winberg
Examinator: professor Svante Winberg
Betygsnämnd: docent John Chaplin, Göteborgs universitet, docent, universitetslektor Åsa Johansson, docent, universitetslektor Kajsa Järvholm, Lunds universitet, docent adjungerad universitetslektor Staffan Eriksson, Centrum för klinisk forskning Västerås, Region Västmanland (extra medlem)

Senast uppdaterad: 2021-05-07