Populärvetenskaplig seminarieserie

Halvtimmeslånga seminarier på svenska för anställda på BMC. De ges på tisdagar kl 12:15 ca 4 ggr/termin.

De som har föranmält sig blir serverade en lunchsmörgås vid seminariets början.
(Smörgåsanmälan görs till ing-mari.dohlk@uu.se senast klockan 12 på tisdagen veckan innan seminariet. Uppge ev allergier)

Begränsat antal platser (60st).

Förslag och önskemål på ämnen eller talare lämnas till:

akiko.cerenius@icm.uu.se

ing-mari.dohlk@uu.se

Seminarier 2023 #

Tisdagar mellan kl 12:15-13:00. Sal B7:101a.

230321  Mathias Hallberg, Farmbio - ”Nya och gamla droger – hur påverkas hjärnan”

230425  Martin Blixt, MCB - ”Virus och diabetes. Är diabetes ett resultat av en infektionssjukdom?”

230926  Linus Sandegren IMBIM - ”Antibiotikaresistens”

231024  Svante Winberg, MCB

231121  Marie Allen, IGP - ”DNA-analyser för att lösa nya, gamla och kalla fall”

231219  Bryndis Birnir, MCB

Tidigare seminarier

2020

4 Februari

Ingrid Ahnesjö - Inst för ekologi och genetik, Zooekologi
"Vad är honligt, hanligt och vanligt hos djur?”
Lokal - B7:101a

3 Mars

Fred Nyberg - Inst för farmaceutisk biovetenskap
"Cannabis - Vad ser vi när röken skingrats?"
Lokal - B7:101a

7 April

Inger Andersson - Inst för cell och molekylärbiologi
”Koldioxid, fotosyntes och klimatet: hur hänger de ihop?”
Lokal - B7:101a

5 Maj

Klas Kullander - Inst för neurovetenskap
”Hur funkar hjärnan?”
Lokal - B7:101a

2019

Christian Benedict - Inst för Neurovetenskap
”Sömn, din skyddsängel”

Lionel Guy - Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi
”Bakterier och infektioner: en historia 2 miljarder år gammal?”

Malou Friederich Persson - Inst för medicinsk cellbiologi
”Fett på utsidan av blodkärlen – kan det skydda mot kärlskador och högt blodtryck?”

Dag Sehlin - Inst för folkhälso- och vårdvetenskap
”Alzheimers sjukdom”

Rikard Erlandsson - Inst för med vetenskaper
”Kan vi lita på DNA? - vad DNA-analyser kan och inte kan berätta”

Åsa Konradsson Geuken - Inst för farmaceutisk biovetenskap
Min bror blev plötsligt en främling i sin egen familj

Peter Bergsten - Inst för medicinsk cellbiologi, Inst för kvinnor och barns hälsa
"Vända trenden - hur minskar vi andelen barn med övervikt?”

Maria Selmer - Inst för cell och molekylärbiologi
“Från atomer till antibiotikaresistens".

2018

Christine Persson Osowski -Inst för kostvetenskap
Om skolmåltider

Emin Poljarevic - Teologiska Institutionen
Mellan religiös tro och vetenskaplig metod

Katarina Edwards - Inst för Kemi
"Liposomer och lipodiskar för målsökande cancerterapi"

Lars Oreland - Inst för för neurovetenskap
Psykiatrins historia".

Malin Skinnars Josefsson -Inst för kostvetenskap
”Hur är det med maten i äldreomsorgen?”

Marie Hedlund - Inst för genetik och patologi
Livets "vaskulära" träd

Fredrik Sundström - Inst för biologisk grundutbildning
"Laxen på tallriken – genetiskt modifierad eller inte"

Magnus Essand - Inst för genetik och patologi
“Cancer Immunotherapy".

2017

Margareta Hammarlund-Udenaes -Inst för farmaceutisk biovetenskap
”Blod-hjärnbarriären och läkemedel till hjärnan – vän eller fiende?”

Siv Andersson - Inst för cell- och molekylärbiologi,
”Evolution av bakteriers arvsmassor: från blommor till bin.”

Lars Oreland - Inst för neurovetenskap
”Linne och läkemedel”

Johan Reimegård - Inst för cell- och molekylärbiologi
“Hitta konsekvenser i sekvenser".

Niklas Neuman - Inst för Kostvetenskap
Män och jämställdhet i köket

Svante Winberg - Inst för Neurovetenskap
”Fiskpersonligheter” - varför inomartsvariation i beteende"

Marie Wrande - Inst för Cell och Molekylärbiologi
Dragkampen mellan Salmonella och cellerna i vår kropp

Fotis Papadopoulos - Inst för Neurovetenskap
Om könsdysfori
 

2016

Solveig Tjäder - Inst för Neurovetenskap
Titel

Per-Ola Carlsson - Inst för Neurovetenskap
”Nya terapier vid typ 1 diabetes”

Markus Sjöblom - Inst för Neurovetenskap
"Melatonin – magiskt för tarmarna?"

Erika Roman - Inst för Farmaceutisk biovetenskap
Titel
 

Fredrik Palm - MCB
”Njuren stryper sig själv”

Gunilla Carlsson - ICM
”Carboxysomer i cyanobakterier fixerar koldioxid. Hur ser de ut?”

Marie Lange - IKV
”Var kommer disktraselukten ifrån?!”

Agneta Andersson - IKV
”Kaloribalans – mättande mat eller mer motion?”

2015

Tanja Strand - IMBIM
"Smittor från stadsråttor och småfåglar"

Ulf Ribacke - ICM
"Nya ledtrådar till varför det är så svårt att utrota malaria"

Svante Winberg - Neuro
”Vad kan vi lära oss från fiskars beteende?”

Iwona Kihlberg - IKV
”Vad är smak och hur viktig är den?”

Helena Grönqvist - Inst för folkhälso- och vårdvetenskap
"U-CARE: Vård via internet – Så funkar det"

Andreas Wallberg - Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi
”Honungsbin till nytta, nöje och nyfikenhet”

Eva Ahlsten - Inst för kirurgiska vetenskaper, Medicinhistoriska Museet
"Medicinhistoria"

Mats Larhed - Inst för läkemedelskemi
”Mikrovågskemi”
 

2014

Karin Fromell - Inst för immunologi, genetik och patologi
”Biomaterial design”

Sandra Kleinau - Inst för cell-och molekylärbiologi
”Autoimmunitet - när immunförsvaret slår snett”

Sören Spörndly-Nees - Inst för neurovetenskap
"Sömn och livsstil – gör fysisk aktivitet att vi sover bättre?"

Johan Lind - Inst för cell-och molekylärbiologi
”Parasiter, är dem bra eller dåliga för hälsan”

Henrik Johansson - Inst för neurovetenskap
”Varför får barn svårt att andas när de tränar?"

Ted Ebendal - Inst för neurovetenskap
"Modeller för traumatisk hjärnskada"

Maria Ellgren -Inst för farmaceutisk biovetenskap
”Cannabis - örtmedicin eller gift?"

Malin Lagerström - Inst för neurovetenskap
"Varför känner vi smärta och klåda?"

2013

Viola Adamsson - Inst f folkhälso- och vårdvetenskap 
"Nordens bästa mat – från forskning till världsmästare"

Dan Larhammar - Inst f neurovetenskap
"Akupunktur och akupressur - vetenskap eller placebo"

Åsa Melhus - Medicinska vetenskaper
"Biocider - vad är de bra för? Och hur kan de påverka vår hälsa?"

Christian Benedict - Inst f neurovetenskap
"Att sova eller inte sova: En fråga av vikt."

Fred Nyberg
"Från kicks på Route 66 till nätdroger"

Marit Silén
"Klimat handlar inte bara om väder! Hur kan vi förbättra det

Karin Nordström
"Syn med liten hjärna"

Erika Roman
"Beteenden hos våra husdjur"

2012

Susanne Tingsborg
"Infektionsbiologi i praktiken -
 studieresa till Bangladesh"

Roger Olsson
"Nutritionsstatus - bedömning, teori, metodik och praktisk tillämpning"

Siv Andersson
"Infektionssjukdomar och bakteriers arvsmassor"

Anders Backlund
"Mat eller medicin? -
 om introduktion och användning av julens kryddor"

Leif Kirsebom
"Vem är jag, vad gör jag?"

Kristjan Aunver
"Ta bättre bilder"

Viktoria Barclay
"Om läkemedelsrester i miljön"

Linus Sandegren
"Vikten av att tvätta sina händer - spridning av bakterier i vården och världen"

2011

Livsfrihet i stället för religionsfrihet
Herman Eberhard

Vad händer vid B-12 och folsyrebrist?
Karin Björkegren

En liten dos genetisk toxikologi
Björn Hellman

Konstgjord spindeltråd: Igår, Idag och I morgon
Ronnie Jansson

Snacka utan prat 
Margareta Jennische, Neuro

Tankens kraft när kroppen värker
Pernilla Åsenlöf, Neuro

Lokal behandling av prostatacancer 
Hans Lennernäs, Farmaci

Mikrobiologiska "Hot Spots" i köket
Ingela Marklinder, Kostvetenskap

2010

Husdjur som modell för komplexa egenskaper.
Göran Andersson, SLU

Modern behandling av blödarsjuka.
Sven Björkman, farmbio

Den funktionella jästen.
Pernilla Bjerling, IMBIM 

Design och utveckling av läkemedel mot virus :Hur gör man ?
Anja Sandström , orgfarm

  “Nya djurmodeller  - kan fluga eller mask ersätta den högt värderade laboratoriemusen.” \\Gunilla Westermark (MCB)

"Hur blev effekten av vaccination mot svininfluensan? "
Cecilia Ryden (IMBIM)

“Malariaparasitens  anpassningsförmåga – mot läkemedel och torka”
Göte Swedberg (IMBIM)

“Fysiologisk logistik – läkemedelsdistribution i kroppen”
Christel Bergström ( Inst farmaci ) 

2009

En radikal(s) kamp för livet"
Ulla Uhlin (Mol. bio., SLU)

"Vad kan vi lära oss av ESBL-utbrottet på Akkis?"
Linus Sandegren (IMBIM)

"Från bunsenbrännare till mikrovågsreaktor"
Mats Larhed (Org. farm. kemi)

"Visuell jakt på AIDSvirus under 25 år"
Stefan Höglund (Biokemi. org kemi)

“ Biomarkörer – ett verktyg för ALS diagnostik ? “
Titti Ekegren (Inst f neurologi)

"Svininfluensan  A(H1N1) ”
Claës Linder (IMBIM)

"Modern behandling av blödarsjuka - några forskande apotekares bidrag”           
Sven Björkman ( Inst f farmbio)

“Partydroger -  vad händer I hjärnan".
Mathias Hallberg  (Inst f farmbio) 

2008

"Vetenskap och ovetenskap - var går gränsen?"
Dan Larhammar (Inst f neurovetenskap)

"Vad skall fager vara bra för?"
Karin Carlsson (Inst f cell- och molekylärbiologi)

"Hunden hjälper oss hitta sjukdomsgener hos både hundar och människor."
Kerstin Lindblad - Toh (IMBIM)

"En dos stryknin - om gifter och giftmord i skönlitteraturen."
Olle Matsson (Inst f bio - och organisk kemi)

“Antikroppar, kroppens målsökande robotar”.
Birgitta Heyman (IMBIM)

"Hur bildas nervceller? Utvecklingsbiologi möter cellterapi"
Finn Hallböök (Inst f neurovetenskap.)

"Hur upptäcks läkemedel?”
Anders Karlén (Inst f läkemedelskemi)

2007

"Nya vägar i sjukvården - vad kan kemister hjälpa till med?"
Lars Baltzer (Inst f biokemi o org kemi)

”Att överlista bakterier - en brådskande utmaning”
Ann-Beth Jonsson (IMBIM)

"Kvinnors smärta."
Chris Bingefors (Inst f farmaci)

"Parasiter här och där."
Staffan Svärd (ICM)

"Den svenska fiskfaunan, ett resultat av kortsiktig miljövariation eller lång historisk utveckling?"
Peter Eklöv (Inst f ekologi och evolution)

"Glaciellerna-hjärnans okända Majoritet"
Åsa Fex Svenningsen (Inst f neurovetenskap.)

"Maten,människan och hälsan en presentation av verksamheten vid IHV."
Agneta Andersson (Inst f hushållsvetenskap)

2006

"Kan djur bli utbrända? Om djurförsök och utbrändhet"
Bengt Meyerson (Neurovetenskap)

"Trycksatt lösningsmedelsextration, PFE - en miljövänlig teknik med mervärde."
Monica Waldebäck (Analytisk kemi)

"Resistens mot antibiotika - hot mot läkemedelsbehandling av infektionssjukdomar?"
Claës Linder (IMBIM)

"Bioinformatik. Kan datorer innehålla mer än virus”
Erik Bongcam (Centrum f bioinformatik)


"Uppväxtmiljöns betydelse för alkoholberoende i vuxen ålder."
Ingrid Nylander (Inst f farm biovetenskap)

"Fascinerad av enzymer"
Helena Danielson (Inst f biokemi o org kemi)

"Hur studerar vi hjärnan och nervsystemet idag?"
Klas Kullander (Inst f neurovetenskap)

2005

"Från grundforskning på BMC till medicinsk tillämpning"
Thorvard Laurent (IMBIM)

"Varför har grisen ingen knorr?"
Caroline Fossum (Avd för veterinärmedicinsk immunologi och virologi, SLU)

"Neurokemi - närvarokemi"
Jonas Bergquist (Kemiska inst)

"Betydelsen av arv och miljö för vår personlighet och vårt beteende"
Lars Oreland (Neurovetenskap)

"Hur vet Alvedonet i vilken tå det gör ont?"
Margareta Hammarlund-Udenaes (Farm biovetenskap)

”Elektronmikroskopisk teknik inom medicinsk forskning”
Jan Westman (Med cellbiologi)

"Husdjur - en guldgruva för att förstå samband mellan gener och egenskaper"
Leif Andersson (IMBIM)

"Liv under Arktis isar."
Inger Andersson (SLU)

2004

"På jakt efter nya läkemedel i naturen"
Lars Bohlin (Läkemedelskemi)

"Bakterier är äldre och visare än vi - Håller vi på att förlora vår antibiotika?"
Ola Sköld (IMBIM)

"Liposomer som läkemedelsbärare"
Katarina Edwards (Fysikalisk kemi)

"Allergier, immunförsvar"
Sara Wernersson (Cell och molekylärbiologi)

"Kan man mäta livskvalité?"
Åsa Kettis Lindblad (Farmaci)

"Alkoholrelaterade fosterskador"
Ulf Eriksson (Medicinsk Cellbiologi)

"Varför behöver vi heparansulfat?"
Ulf Lindahl (IMBIM)

"Varför får man cancer och hur kan man bota?"
Calle Heldin (Ludwiginstitutet) 

2003

"Nya virusinfektioner"
Göran Magnusson (IMBIM)

"Vad är diabetes och hur kan sjukdomen behandlas?"
Stellan Sandler (Med cellbiologi)

"Kan stamceller bota sjukdomar?"
Karin Nilsson (IMBIM)

"Anabola androgena stereoider på vinst och förlust!"
Fred Nyberg (Farm biovetenskap)

Senast uppdaterad: 2023-02-27