Första hjälpen

Att kunna ge första hjälpen och tidiga insatser vid vanliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke och i olyckor kan i längden vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering.

I receptionen, B7:1, finns ett akutskåp med filtar, första hjälpen-lådor och första hjälpenbroschyrer.

 

Hjärtstartare 


Hjärtstartare/defibrillatorer finns utplacerade på 10 platser i de allmänna utrymmena på BMC:

A:1-korridoren C:3-korridoren
Utanför hörsal B2, hus A2 plan 1 Utanför föreläsningssal, hus C8 plan 3
Utanför hörsal B4, hus A1 plan 1 Utanför Scheelerummet, hus C6 plan 3
Utanför hörsal B8, hus A8 plan 1 Utanför föreläsningssal, hus C4 plan 3
Utanför hörsal B10, hus A10 plan 1  Utanför föreläsningssal, hus C2 plan 3 

Samt utanför receptionen, hus B7 plan 1, och i nischen vid postrummet, hus C:6 plan 0.

översikt hjärtstartare
Översiktskarta hjärtstartare

Vid ett plötsligt hjärtstopp har hjärt-lungräddning (HLR) och en tidig strömstöt från en hjärtstartare visat sig vara direkt livräddande.

Senast uppdaterad: 2021-12-08