Avfallshantering

På BMC har vi placerat ut miljöstationer här sorteras 
glasförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, kompost.


labbrelaterat brännbart avfall märkta med blå etikett som skall lämnas på komprimeringsbandet i källsorteringscentralen D0:0.
Wellpapp läggs i wellkomprimator i källsorteringscentral D0:0.

Förpackningar märkta med farosymbolerna "Giftigt", "Miljöfarligt" eller ”Hälsofarligt” skall alltid hanteras som kemikalieavfall.

För mer information om avfallshantering

Läs på medarbetarportalen
Enhetsytan för BMC
 

Hittar du inte informationen du söker eller har du frågor om avfall
kontakta Mikael Olsson för rådgivning

Radioaktivt avfall/strålskydd kontakta Sviatlana Yahorava

Senast uppdaterad: 2021-05-25