Miljö och säkerhet

BMC strävar efter att campus ska vara tryggt, säkert och hållbart för anställda, studenter och besökare.

BMCs miljöarbete grundar sig i Uppsala Universitets övergripande miljöpolicy. 

Grön skog

Miljö och säkerhetsarbetet på Uppsala Universitet och BMC berör alla anställda och alla studenter. Därför har det stor betydelse hur du som enskild individ agerar. Det är därför viktigt att alla är informerade om miljöpolicy, utrymningsvägar och brandsläcknings utrustning. 

Mål och handlingsplan för miljöarbete

Läs mer om miljö och säkerhet på BMC:
Första Hjälpen och hjärtstartare
Brand och utrymning
Kontaktuppgifter och nödnummer
Bevakning 
Lab-support (gashantering, driftlarm frysboxar osv) 

Läs mer om miljö på BMC:
Uppsala Universitets allmänna riktlinjer för avfall och miljöarbete medarbetarportalen.
Specifikt för BMC hittar du på vår enhetsyta Campus BMC

Kontaktpersoner miljö och säkerhet

Föreståndare Pontus Aspenström
Säkerhet / Tf Intendent Erik Bolund
Brandskydd Erik Bolund / Mikael Olsson
Miljö och Avfall Mikael Olsson
Strålskydd Sviatlana Yahorava
Utlämning av passerkort  Receptionen
Utlämning av nycklar Receptionen

Kris och nöd
  • Ring (00)112 för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare. Informera även på universitetets larmnummer 018-471 25 00.
  • Vid allvarlig händelse eller behov av akut väktarstöd, ring universitetets larmnummer 018-471 25 00.
  • Möt räddningsfordon - visa vägen för räddningstjänst och polis.
  • Utrym platsen vid behov
  • Vid kemikaliespill spärra av drabbat område/korrior/lab
  • Läs mer på UUs sidor för kris och stöd
Senast uppdaterad: 2023-11-08