Lokalbokningen BMC

Vid BMC finns gemensamma föreläsningssalar, seminarierum, grupprum, sammanträdesrum och datorsalar. Förtäring av mat och dryck är ej tillåten i lärosalar. Anslag därom sitter på dörr till respektive sal.

När man bokar lokal så ansvarar man för att lokalen lämnas i samma skick som när man kom och är i ordning inför nästa bokare. Skräp skall tas med och kastas i avsett återvinningskärl. 

Kontakta oss: lokalbokningen@bmc.uu.se 

Bokningsbara lokaler och priser 

För anställda

Foto från Öbrinkrummet på BMC
Öbrinkrummet

Bokning av enstaka lokaler

Följande information krävs för att vi ska kunna göra en komplett bokning:

 • Datum och mellan vilka klockslag du önskar boka
  (datumet ska även skrivas i e-postens subjekt/ärende)
 • Ansvarig person
  (namn och kontaktuppgifter)
 • Antalet personer
  (för att hitta rätt lokalstorlek)
 • Typ av lokal
  (grupprum, föreläsningssal, datasal osv)
 • Projektnummer - för anställda
  (nio siffor)
 • Fakturaunderlag - för externa
  (namn, telefonnummer, fakturadress samt ev referens) 
 • Anledning 
  (möte, seminarium, föreläsning osv)

Skicka dina lokalönskemål till lokalbokningen@bmc.uu.se.
I ärenderaden ska det önskade datumet skrivas in.
Externa bokningar accepteras endast i undantagsfall efter godkännande av intendenten.

Bokningsbara tider

Vid bokning av heltimme avses att nyttjandet av lokalen tillåts fram till helslag, vilket medför att påföljande bokning alltså påbörjas med "kvart" över.  

Av schematekniska skäl underlättar det om bokning påbörjas 8:15, 10:15, 13:15 eller 15:15.

Bokningar med början klockan 9:15 debiteras från kl 8:15. 

Avbokning

foto från undervisningslokal

Avbokning av lokaler måste göras senast 14 dagar före förhyrningstillfället om kostnadsbefrielse skall gälla. Om avbokningen ej skett enligt ovan, debiteras förhyraren kostnaden för lokalen.

Skicka din önskade avbokning via e-post till lokalbokningen@bmc.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-08-01