Uppsala Universitet - Biomedicinskt centrum

Kontaktinformation

Besöksadress:        Husargatan 3, 752 37 UPPSALA

Postadress:             Box 570, 751 23 UPPSALA

Föreståndare:          Pontus Aspenström

Intendent:                Daniel Skogehall
                                018-471 4022

Webmaster:             info-bmc@uu.se

Växeln:                    018-471 0000

Kontakta oss på intendenturen


Receptionen

Öppettider:                                                             Telefon: 018-471 49 50
Måndag - Torsdag: 08:00 - 16:00                         
Fredag: 08:00 - 15:00                                               E-post: receptionen@bmc.uu.se
Lunchstängt 12:00 - 13:00


Lokalbokningen


Kontakta oss om du behöver                                   Telefon: 018-471 40 01
boka en lokal för möte eller en kurs                         E-post: lokalbokningen@bmc.uu.se  
                                                                                                                                        


Tekniskt stöd  

Kontakta oss om du behöver                                      Telefon: 018-471 4051
hjälp med blinkande lysrör,                                         E-post: teknisktstod@bmc.uu.se
trasig inredning, fel på labbutrustning etc.                  Plats: D5:1 
                                                                


Verkstad        

Vi lagar labbutrustning, möbler etc.                            Telefon: 018-471 4053
Kontakta oss om du behöver hjälp                              Plats: D5:1
                                        


Post och godsmottagning

Öppettider: 08:00 - 15:30                                          Telefon: 018-471 4049
                                                                                    E-post: godset@bmc.uu.se
                                                                                    Plats: D0:1  


Dragskåp Felanmälan

Kontakta oss vid fel på dragskåp                                E-post: dragskap@bmc.uu.se
eller om det ska flyttas/avetableras.                                                                      


Centraldisken

Öppettider:                                                                Telefon: 018-4714 4569
Måndag - Torsdag 06:30 - 15:00                                E-post: centraldisken@bmc.uu.se
Fredag 06:30 - 14:00                                                  Plats: D9:1  
                                                          


AV-support 

Kontakta AV-support                                                  E-post: av-support-bmc@uu.se
om inte utrustningen i salen fungerar.                       
                                                                                   


Passersystemet

Kontakta oss angående  nycklar                          E-post: passersystemet@bmc.uu.se 
och tillträde till BMCs lokaler.                                                                                  


Infoskärmar/webbsida

Kontakta oss om hemsidan eller om du                      E-post: info-bmc@uu.se
vill lägga upp något på infoskärmarna. 


Centralgassystemet

Vid frågor om installation och andra frågor              Kontakta: Bo Ejdesjö
gällandes gashantering.   


Strålskydd

Frågor om radiologi och strålskydd i labb                Kontakta: Sviatlana Yahorava


Miljö och avfallshantering 

Avfallshantering, smittförande,                                 Kontakta: Mikael Olsson
labbshop, miljöfrågor.    

Lokalanpassningar

I samband med förändrad verksamhet uppstår     E-post: lokalanpassningar@bmc.uu.se
ibland ett behov av att anpassa lokalerna.
Det kan gälla både utformning och omfattning.
När det är aktuellt kontakta oss


Senast uppdaterad: 2023-03-20