Intendenturens styrelse och organisation

Vid Uppsala biomedicinskt centrum (BMC) finns ett 20-tal självstyrande institutioner och motsvarande inrättningar inom Uppsala universitet.

Intendenturen styrs av en intendenturstyrelse bestående av de prefekter, föreståndare och chefer för enheter direkt under rektor eller fakultetsnämnd som finns inom området.

Intendenturen vid BMC utgör dessa enheters gemensamma organisation, som på uppdrag av Intendenturstyrelsen hanterar gemensamma lokaler och funktioner samt tillhandahåller självfinansierad service.

Rektors beslut om intendenturens uppdrag och organisation
 

Senast uppdaterad: 2021-10-26