Infoskärmar BMC

På BMCs skärmsystem visas/annonseras i första hand information som riktar sig till verksamheter med direkt anknytning till BMC i andra hand verksamheter vid övriga campus på Uppsala universitet. Kommersiell reklam visas/annonseras inte undantaget sponsormeddelanden i direkt anslutning till aktuell information. BMC-intendenturen avgör från fall till fall vad som ska visas och vilken information som eventuellt kan ha företräde framför annan.

Den som vill ha information visad på BMCs skärmsystem skickar in avsett material som liggande JPG-bild/bilder (pdf fungerar inte) i formatet 16:9 senast 3 vardagar innan önskad visning. Ange önskad startdag och slutdag för visningen, det går också att ange exakt klockslag. BMC-intendenturen kan komma att ändra mottaget material. Inskickande av material innebär inte att detta med automatik kommer att publiceras.

Kontakt: info-bmc@uu.se 


Skapa bild i bildprogram

Skapa en bild med 1920 pixlars bredd och 1080 pixlars höjd med upplösningen 72 pixlar/tum.
Den färdiga bilden sparas som JPEG.

Skapa bild i PowerPoint

Öppna Power Point.
Under Design väljs Utskriftsformat. Under Bildstorlek för: väljs Bildspel på skärmen (16:9) och under Orientering – Bilder väljs Liggande.
Spara dokumentet som PowerPoint-presentation.
När dokumentet är färdigt sparas filen igen för att slutligen sparas som en bild med Spara som  - JPEG filutbytes-format. Nu finns det en originalfil att göra eventuella ändringar i om det behövs och det går lätt att spara en ny JPEG-bild.

Senast uppdaterad: 2021-10-26