Bygg och underhållsprojekt

BMC är ett stort och levande campus med många byggnader som behöver löpande underhåll och anpassningar. 

Här hittar du information om projekt och underhåll.

Bygginformation

2023-11-22

I länken nedan finns bygginformation för BMC 3.0  pågående/kommande arbeten v.47-50

BMC 3.0 Bygginfo v 47-50

2023-11-03

Nedan finns länk för bygginformation BMC 3.0 pågående/kommande arbeten v.45-48 

Bygginfo v.45-48

2023-10-06

Senaste bygginformationen inför v41-44

Bygginformation v.41-44 BMC 3.0

2023-09-08

Bygginformation för BMC 3.0  pågående/kommande arbeten v.37-40 

Bygginformation v.37-40 BMC 3.0

2023-08-10

I bifogat dokument finns bygginformation för pågående/kommande arbeten v.33 – 36.

Bygginfo v33-36

2023-07-05

Uppsala universitet kommer ht-24 att starta ett nytt arbetsterapeutprogram. Samtidigt behöver andra utbildningar inom Med-Farm fakulteter bättre lokaler (läkarutbildn, apotekar- och receptarieprogram, fysioterapeuter). Genom skapande av ett s k mini-KTC (Kliniskt träningscentrum) nås många fördelar. Olika professioner kan lära med, om och av varandra för en ökad kvalitet inom hälsa och sjukvård och lokaler kan samnyttjas.

Det är KBH (inst f kvinnors och barns hälsa) som är beställare av projektet.

KTC:s lokaler ska ligga i BMC D8:1 och vissa delar av C8:1 och D7:1 (röd ruta i plan nedanför). För att få in dagsljus till de idag mörka lokalerna planeras ljusinsläpp i form av taklanterniner på gården ovanpå. Lokalarean på ca 1400 kvm byggs om och får ny planlösning.

Som bekant kan ombyggnad medföra besvär för omgivningen i form av oljud och andra störningar. Betong kommer att sågas och byggmaskiner att köra, det borras och slipas och väsnas helt enkelt under ett bygge, även om det mesta sker i källarplan/plan 1. Huvuddelen av byggarbetena sker mellan nov-23 - maj-24. Nästa sommar ska ombyggnaden vara klar.

Just nu arbetar Akademiska Hus med planering av ny terrassuppbyggnad, nya lanterniner samt rivning av förrådet i markplan vid D8:1.

I augusti f o m v32 (7 aug-) kommer förrådsbyggnaden på gården att rivas och arbeten med byggande av takljus/lanterniner påbörjas.

Vi kommer att ge fortlöpande information om vad som händer och ska hända allt eftersom arbetet fortskrider.

Informationsbrev 1 – ombyggnad KTC

2023-06-30

Bygginformation om vad som händer under sommaren.

Bygginformation för v.27-34 

Arbetsområde KTC

2023-06-07

Arbetet med fönterrenoveringarna fortsätter. Renoveringar i A-linjen påbörjas och kommer att ha stor påverkan på framkomligheten under vissa perioder, se bifogad karta med tider.

Bygginfo v.23-26

A-linjen med tider

ADP mattbyte A2

C6

2023-05-11

I bifogat dokument finns bygginformation för v.19-22. 

Karta A-linjen, plan 1 med tider

2023-04-20

Bygginformation för v.17-20

2023-03-30

Uppdaterad bygginformation för v.13-16

2023-03-17

Aktuell bygginformation för v.11-14

2023-02-28

Renovering av Öbrinkrummet (A7:3)

Under mars och april kommer det pågå renovering i Öbrinkrummet (A7:3), Akademiska Hus ska byta golvmatta och undertak med nya takarmaturer (LED). Det kan förekomma störande ljud till våningarna under och huskropparna i närområdet.

Vid behov finns öronproppar att hämta i receptionen.

2023-02-13

Bygginformation v.8-10 med viktig information om renoveringen av C-linjen plan 3.

Bygginformation från Akademiska Hus v.8-10

2023-01-27

Bygginformation v.5-7 från Akademiska Hus.

Akademiska Hus bygginformation v.05-07

2022-12-21

Uppdaterad bygginformation och tidtabell över pågående arbeten på BMC. 
Främst gäller det fönsterrenovering som startar i hus A1, B1 och D1 v.01

Akademiska Hus, bygginformation v.01-04

2022-11-18

Uppdaterad bygginformation och tidtabell över pågående och planerade arbeten på BMC. 

Akademiska Hus, bygginformation v47-v52

2022-10-28

Information från Akademiska Hus avseende kommande underhållsarbeten. 

Akademiska Hus, bygginfo

2022-10-10

Akademiska hus kommer påbörja takomläggningsarbeten på BMC under hösten 2022 och etablering av byggbodar norr om BMC.
Mer information hittar ni i bifogat dokument!

Takomläggning och bodetablering 

Senast uppdaterad: 2023-11-22