Bygg och underhållsprojekt

BMC är ett stort och levande campus med många byggnader som behöver löpande underhåll och anpassningar. 

Här hittar du information om projekt och underhåll.

Bygginformation

2023-05-11

I bifogat dokument finns bygginformation för v.19-22. 

Karta A-linjen, plan 1 med tider

2023-04-20

Bygginformation för v.17-20

2023-03-30

Uppdaterad bygginformation för v.13-16

2023-03-17

Aktuell bygginformation för v.11-14

2023-02-28

Renovering av Öbrinkrummet (A7:3)

Under mars och april kommer det pågå renovering i Öbrinkrummet (A7:3), Akademiska Hus ska byta golvmatta och undertak med nya takarmaturer (LED). Det kan förekomma störande ljud till våningarna under och huskropparna i närområdet.

Vid behov finns öronproppar att hämta i receptionen.

2023-02-13

Bygginformation v.8-10 med viktig information om renoveringen av C-linjen plan 3.

Bygginformation från Akademiska Hus v.8-10

2023-01-27

Bygginformation v.5-7 från Akademiska Hus.

Akademiska Hus bygginformation v.05-07

2022-12-21

Uppdaterad bygginformation och tidtabell över pågående arbeten på BMC. 
Främst gäller det fönsterrenovering som startar i hus A1, B1 och D1 v.01

Akademiska Hus, bygginformation v.01-04

2022-11-18

Uppdaterad bygginformation och tidtabell över pågående och planerade arbeten på BMC. 

Akademiska Hus, bygginformation v47-v52

2022-10-28

Information från Akademiska Hus avseende kommande underhållsarbeten. 

Akademiska Hus, bygginfo

2022-10-10

Akademiska hus kommer påbörja takomläggningsarbeten på BMC under hösten 2022 och etablering av byggbodar norr om BMC.
Mer information hittar ni i bifogat dokument!

Takomläggning och bodetablering 

Senast uppdaterad: 2023-05-11