Intendenturen på BMC

Intendenturen är en serviceenhet inom Intendenturorganisationen som tillhandahåller gemensam service på BMC enligt Intendenturstyrelsens riktlinjer. 


Intendenturorganisationen är en samarbetsorganisation mellan institutionerna och andra ingående enheter. Intendenturorganisationen har till uppgift att för institutioner ansvara för kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för kärnverksamheten.

Intendenturen hanterar frågor och service inom lokalförsörjning, säkerhet, arbetsmiljö och miljö, post och godshantering, labsupport, verkstad, (tillverkning och modifiering av apparatur för forskning och undervisning), lokalbokning, lås och passerkort, reception, AV-support m.m 

Läs mer om Intendenturens service till anställda på BMC


Mer information om intendenturens service t ex verkstad, AV-stöd, lab-support, lokal och inredningsanpassningar m.m hittar du på Enhetsytan (inlogg krävs)

Kontaktuppgifter till de olika stödfunktionerna finner du här.

Flaggning

Flaggning beställs via e-post godset@bmc.uu.se senast 09:00 vardag före önskad dag för flaggning.
I beställning skall anges önskat datum, institution samt anledning (t.ex. disputation).

Flaggrutiner BMC
• Flaggorna hissas senast kl 09:00 och halas senast kl 15:30.
• Flaggning endast med svenska flaggan eller Uppsala Universitets.
• Om ej annat anges i beställning kommer flaggning att ske på flaggstängerna mot Dag Hammarskjölds väg.
• Flaggstänger finns även vid entré A2, A4, A8 och A10.

Vid dödsfall ansvarar varje institution för flaggning på halvstång när någon anställd vid institutionen avlidit.

Senast uppdaterad: 2023-03-20