Grundutbildning

Vid BMC bedrivs grundutbildning vid en mängd olika utbildningsprogram inom de farmaceutiska, medicinskasamhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid Uppsala universitet. Varje år anordnas kurser för flera tusen studenter, motsvarande omkring 4 000 helårsstudenter. 

Information om kurser, eventuella scheman, kursansvariga kan fås via kurskanslierna/kursansvariga vid kurssgivande institution. Läs mer under student

biologiskgrundutbildning. foto: mikael wallerstedt

Forskarutbildning

På BMC finns ca 400-500 forskarutbildningsstudenter. Forskarutbildningen utgör en integrerad del av institutionernas verksamhet. Intresserade uppmanas därför att ta direktkontakt med institutioner respektive handledare.

SciLifeLab Svedbergs seminarieserie är en återkommande kurs för forskarstuderande. Genom att delta i 20 seminarier kan en student tilldelas 1 högskolepoäng. 
 

TheSvedbergSeminar

Senast uppdaterad: 2021-05-10