Forskning

Forskningen vid BMC spänner över minsta molekyl till hela organismer. Bland annat studeras hur molekylära strukturer kan förklara biologiska processer, hur mikroorganismer fungerar och hur dessa interagerar med sina värdorganismer, samt hur intracellulära processer och cellulära kommunikationer kan förklara normal vävnadsutveckling, canceruppkomst och degenerativa sjukdomar   

Dessutom bedrivs omfattande forskning rörande läkemedelens upptags- och verkningsmekanismer. Grundforskningen dominerar, men vissa områden befinner sig precis på gränsen mellan grundforskning och medicinsk/teknisk tillämpning.

Senast uppdaterad: 2021-05-10