Forskning och utbildning på BMC

På BMC bedriver man forskning och utbildning inom biologi, kemi, farmaci, medicin, kostvetenskap och neurovetenskap.

Här finns även en omfattande forskarutbildning som utgör en integrerad del av institutionerna. 

Det bedrivs också grundutbildning vid en mängd olika utbildningsprogram inom de farmaceutiska, medicinskasamhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid Uppsala universitet.

labb på bmc
labb på bmc

Forskning

Forskningen vid BMC spänner över minsta molekyl till hela organismer. Bland annat studeras hur molekylära strukturer kan förklara biologiska processer, hur mikroorganismer fungerar och hur dessa interagerar med sina värdorganismer, samt hur intracellulära processer och cellulära kommunikationer kan förklara normal vävnadsutveckling, canceruppkomst och degenerativa sjukdomar   

Dessutom bedrivs omfattande forskning rörande läkemedelens upptags- och verkningsmekanismer. Grundforskningen dominerar, men vissa områden befinner sig precis på gränsen mellan grundforskning och medicinsk/teknisk tillämpning.

Grundutbildning

biologiskgrundutbildning. foto: mikael wallerstedt

Vid BMC bedrivs grundutbildning vid en mängd olika utbildningsprogram inom de farmaceutiska, medicinskasamhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid Uppsala universitet. Varje år anordnas kurser för flera tusen studenter, motsvarande omkring 4 000 helårsstudenter. 

Information om kurser, eventuella scheman, kursansvariga kan fås via kurskanslierna/kursansvariga vid kurssgivande institution. Läs mer under student

Forskarutbildning

På BMC finns ca 400-500 forskarutbildningsstudenter. Forskarutbildningen utgör en integrerad del av institutionernas verksamhet. Intresserade uppmanas därför att ta direktkontakt med institutioner respektive handledare.

SciLifeLab Svedbergs seminarieserie är en återkommande kurs för forskarstuderande. Genom att delta i 20 seminarier kan en student tilldelas 1 högskolepoäng. 
 

TheSvedbergSeminar

Senast uppdaterad: 2023-01-20