Utbildning

På BMC finns ca 400-500 forskarutbildningsstudenter. Forskarutbildningen utgör en integrerad del av institutionernas verksamhet. Intresserade uppmanas därför att ta direktkontakt med institutioner respektive handledare. Under rubriken forskning finns en övergripande beskrivning av den forskning som bedrivs vid BMCs institutioner.

SciLifeLab The Svedberg seminarie serien är en årligen återkommande forskarutbildningskurs för alla forskarstuderande inom det biovetenskapliga området