Logo BMC 50 år

I år uppmärksammar vi att Uppsalas Biomedicinska centrum (BMC) fyller 50 år. Av denna anledning ordnar BMC en populärvetenskaplig föreläsningsserie under höstterminen 2019.  Här kommer ett antal BMC-forskare, som varit aktiva under en stor del av dessa 50 år, att belysa hur deras respektive forskningsområden har utvecklats och hur BMCs forskning på ett framgångsrikt sätt kunnat bidra till den internationella vetenskapliga utvecklingen. 

Föreläsningarna kommer att ges på BMC torsdagskvällar klockan 19:00 under hösten 2019. Fritt inträde och ingen förhandsanmälan.

För vidare upplysningar kontakta: Kristofer.Rubin@imbim.uu.se

Alla är välkomna!

12 sept

Siv Andersson, professor
Den molekylära revolutionen i ett 50-årigt perspektiv och vad den lärt oss om bakteriers arvsmassor

19 sept

Erik Gylfe, professor
Kalcium styr vårt liv och vår död

26 sept

Gunnar Johansson, professor
Plocka nålen i höstacken: Separationsteknik på BMC för både små och stora molekyler

3 okt

Fred Nyberg, professor
Hjärnans belöningssystem med spännvidd från himmel till helvete: En exposé över avgörande incitament inom beroendeforskningen i ett 50-årigt perspektiv

10 okt

Gerhart Wagner, professor
RNAs triumftåg: Från tråkig DNA-kopia till molekylen som kan (nästan) allt

17 okt

Olle Matsson, professor
Gifter till skada men även till nytta: om dödliga ämnen och deras roll i historien

24 okt

Inger Andersson, professor
Strukturbiologisk forskning: att se det osynliga

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci har en sida med schemat och liter mer att läsa om föreläsarna. Läs mer

15 april hölls föreläsningen:

Torvard C. Laurent lecture
Wenner-Gren Stiftelserna and Uppsala University