Logo BMC 50 år

Uppsalas Biomedicinska centrum (BMC) har fyllt 50 år. Vi uppmärksammar detta med att fortsätta vår uppskattade populärvetenskaplig föreläsningsserie. Under våren 2020 föreläser forskare som varit verksamma på BMC och som bidragit till den internationella veteskapliga utvecklingen.

OBS! Föreläsningsserien uppskjuten tills vidare OBS!

Information om våren föreläsningar

Tid Torsdagar kl 19:00
Lokal BMC, Sal B41 (entré A11, mot Dag Hammarskjölds väg
Övrigt Fri entré, ingen föranmälan

Alla är välkomna!

19 mars

Carl-Henrik Heldin, professor

Hur kan vi använda nya rön om mekanismer för canceromvandling till bättre behandling av cancerpatienter?

26 mars

Ulf Lindahl, professor
Sockerkedjor på gott och ont

2 april

Göran Magnusson, professor
Gamla och nya virus. Forskning ger insikt och metoder att förebygga och behandla

16 april

Kerstin Lindblad-Toh, professor
Hundgenetik: Människans bästa vän hjälper oss förstå våra sjukdomar

23 april

Ulrika Winblad, professor
Hur har New public management (NPM) påverkat den svenska hälso- och sjukvården?

7 maj

Agneta Yngve, professor
Vikten av att äta tillsammans i en vacker och trivsam miljö

Föreläsningar hösten 2019

12 sept

Siv Andersson, professor
Den molekylära revolutionen i ett 50-årigt perspektiv och vad den lärt oss om bakteriers arvsmassor

19 sept

Erik Gylfe, professor
Kalcium styr vårt liv och vår död

26 sept

Gunnar Johansson, professor
Plocka nålen i höstacken: Separationsteknik på BMC för både små och stora molekyler

3 okt

Fred Nyberg, professor
Hjärnans belöningssystem med spännvidd från himmel till helvete: En exposé över avgörande incitament inom beroendeforskningen i ett 50-årigt perspektiv

10 okt

Gerhart Wagner, professor
RNAs triumftåg: Från tråkig DNA-kopia till molekylen som kan (nästan) allt

17 okt

Olle Matsson, professor
Gifter till skada men även till nytta: om dödliga ämnen och deras roll i historien

24 okt

Inger Andersson, professor
Strukturbiologisk forskning: att se det osynliga

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci har en sida med schemat och liter mer att läsa om föreläsarna. Läs mer

15 april hölls föreläsningen:

Torvard C. Laurent lecture
Wenner-Gren Stiftelserna and Uppsala University