Att parkera vid BMC

Vid BMC finns ca 530 parkeringsplatser. Parkeringar för rörelsehindrade finns i anslutning till entré A11, B1, C2 och C11.​

Nu finns det även laddplatser för elbilar i anslutning till ingång A11.

Klicka på kartan för större bild

p-översikt

Parkeringsplatser med el-plint

Under perioden 1/11 – 31/3 har anställda vid BMC möjlighet att hyra oreserverad parkeringsplats med el-plint för motorvärmare mot särskild avgift. För beställning kontaktas Aimo Park AB, https://www.aimopark.se/sv-se/

Parkering D2

Vid BMC gäller två olika parkeringstaxor där TAXA 2, är en sk. personaltaxa (studenttaxa).

Parkeringen är biljettlös. Man anger fordonets registreringsnummer i automaten och väljer om man vill få sitt kvitto via SMS eller e-post. Endast betalkort.
Giltigt passerkort till Uppsala universitet krävs för TAXA 2, läsare finns på automaten. 

Man kan också betala med appen Aimo (tidigare MobilPark). Även i detta fall har man tillgång till Taxa 2 i appen genom Gemensam webinloggning (användarnamn + Lösenord A).

Gästföreläsare/lärare inom Uppsala universitet kan få tillträde till aktuell hörsal och BMCs parkering aktuell dag där så föranmälts till BMCs reception och behov föreligger.

Parkeringsplatserna ägs av Akademiska Hus och administreras av parkeringsbolaget Aimo Park AB.

Felanmäla betalautomat

Senast uppdaterad: 2023-03-22