Biblioteket BMC

BMC-biblioteket är en enhet inom Uppsala universitetsbibliotek med inriktning på biomedicin, farmaci, kemi, kost och vård. Biblioteket erbjuder ett omfattande utbud av tryckta och elektroniska informationsresurser – tidskrifter, databaser och böcker.

BMC-biblioteket

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se

Fråga biblioteket: 018 - 471 39 00

Via universitetsbibliotekets hemsida (http://www.ub.uu.se/) når man bibliotekets informationsresurser. Där finns också uppgifter om öppettider, personal och den service som vi erbjuder.

Interiör biblioteket
Senast uppdaterad: 2023-02-15