Välkommen till BMC

skylten på byggnaden


Besöksadress: Husargatan 3, 752 37 Uppsala

Entreér
Allmänna ingångar är A11:1 från Dag Hammarskjöldsväg, C7:2 från Husargatan och A8:1 från Norra vägen. 
Ingång SciLife/Navet är C11:1 från Dag Hammarskjöldsväg

Publika stråk
BMC har två publika stråk, linje A, plan 1 från A1 till A11, och linje C, plan 3, från C1 till C9. Tvärförbindelser mellan dessa stråk finns vid B3 plan 0, B7 plan 1 och B1 plan 0.

BMCs reception finns mitt i byggnaden i rum B7:121a.

Om du ska besöka någon på BMC kontaktar du i första hand personen direkt.
Kontakta anställd

Tillträde till BMC's lokaler 

Bussar till och från Uppsala centrum stannar vid hållplats Uppsala Science Park  Dag Hammarskjölds väg. Information och tidtabeller finns på UL.  

Parkeringsplatser vid BMC 

             

Benämning av rummen

Beskrivning av hur ett rumsnummer är uppbyggt
Hur ett rumsnummer är uppbyggt

Skylt B7 plan 3

Ovanför varje huskropp/korridordörr finns det runda skyltar. Den här skylten talar om att du är på plan 3 och att du kommer att gå in i hus B7.

Flygbild över campus BMC

Senast uppdaterad: 2021-08-30