Universitetsgemensam IT (UIT) vid BMC

Hur får jag hjälp?
 

•    Se om svaret på din fråga redan finns på sidan för IT och telefoni (MP)
•    Maila oss: servicedesk@uu.se (vid icke akuta frågor)
•    Ring oss: 018-471 4400 (vid mer akuta frågor)

Det går också att som tidigare kontakta UIT vid BMC via adress: helpdesk@bmc.uu.se

När du skickar mail till någon av ovanstående e-postadresser skapas ett ärende i vårat ärendesystem och en tekniker kontaktar dig.