BMC-biblioteket

BMC-biblioteket är en enhet inom Uppsala universitetsbibliotek med inriktning på biomedicin, farmaci, kemi, kost och vård. Biblioteket erbjuder ett omfattande utbud av tryckta och elektroniska informationsresurser – tidskrifter, databaser och böcker.

 

Telefon: 018-4714087
E-post: bmcbibl@ub.uu.se

 

Via universitetsbibliotekets hemsida ( http://www.ub.uu.se/) når man bibliotekets informationsresurser. Där finns också uppgifter om öppettider, personal och den service som vi erbjuder.