Intendenturstyrelsen

Intendenturens organisation och ledningsstruktur

Intendenturorganisationen vid Uppsala universitet har till uppgift att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv samordning av frågor som är gemensamma för geografiskt närliggande verksamheter. Generellt gäller detta frågor rörande lokaladministration, lokaldrift, tekniska system, säkerhet, arbetsmiljö och gemensam service.
Vid Uppsala biomedicinskt centrum (BMC) finns ett 20-tal självstyrande institutioner och motsvarande inrättningar inom Uppsala universitet.
Intendenturen vid BMC utgör dessa enheters gemensamma organisation, som på uppdrag av Intendenturstyrelsen  hanterar gemensamma lokaler och funktioner samt tillhandahåller självfinansierad service.

Styrelseprotokoll - Inlogg krävs
(Endast BMCs anställda)