Studentkonto

UpUnet-S är Uppsala universitets datornät som ger studenter möjlighet att få tillgång till universitetet dygnet runt, året om.

Det användar-ID som behövs med lösenord A och B får du genom att ansöka om ett studentkonto. Det gör du i samband med att du blir antagen till din första kurs vid Uppsala universitet. Studentkontot gäller under hela din studietid.

Som student aktiverar du enklast ditt konto med hjälp av ditt konto på antagning.se eller eduID.se. Se universitetets sida:  Aktivera ditt användarkonto. Om du inte kan använda Antagning.se eller eduID.se för att logga in och aktivera ditt konto, alternativt sätta ett nytt lösenord A, kan du hämta en engångskod mot uppvisande av giltig identitetshandling i BMCs reception.