Stillhet

Stillarum

På BMC finns ett stillarum i A8:022b. Stillarummet är icke-religiöst.

Stillarummet är stillhetens rum, utan telefon, grupparbetsbord och krav på prestation och tillgänglighet. Med inredning och material har man eftersträvat en lugn stämning som ger plats åt besökarens egna tankar. Mobiltelefoner och ljud är bannlysta.

Här kan studenter och anställda koppla av en stund och söka några minuters stillhet fjärran från krav och stress. Stillarum vid Uppsala universitet är inspirerade av det meditationsrum som generalsekreterare Dag Hammarskjöld inrättade i FN-huset i New York 1957.


Vilrum

Här finns också två vilrum att användas vid hastigt sjukdomsfall eller personlig kris. Bägge vilrummen finns på plan 0, det ena i A9 (A9:014b) och det andra i C11 (C11:001c).

Vilrummen är försedda med lås. Anställda har i normalfallet genom sin kontors- eller labnyckel en nyckel som går till vilrummen. Studenter kan låna en nyckel i BMCs reception. ID-kort lämnas i deposition.

För att indikera att rummet är upptaget skall en röd lampa tändas den tid rummet används.


Andaktsrum

Alla är välkomna till rummet, oberoende av religion.

Rummet finns i A8:014b.

Var vänlig att respektera detta genom att:
• Hålla de två separata avdelningar fria från religiösa attribut och anslag.
• Idka bön i enskildhet, tysthet och stillhet.

I kapprummet finns hyllor och skåp som kan nyttjas för tillfällig förvaring. Här finns även möjlighet att anslå information.
Frågor kring detta rum och dess användning kan riktas till BMCs reception.