Lunchrum

BMCs studentlunchrum finns i A1:2, A3:2, B3:0, C4:3, A7:0 och A7:2 (se BMC-karta på sidan "Hitta") är utrustade med mikrovågsugnar.

I BMCs restaurang Bikupan och Bikupans café är det inte tillåtet att äta medhavd mat.