Klädskåp

Studenter som nyttjar ett klädskåp på BMC ansvarar själv för innehållet och användandet av klädskåpet.

Skåpen är inte bokningsbara och respektive student ansvarar själv för det som förvaras i skåpet. BMC-intendenturen är inte behjälpliga med uppklippning av skåp.

Klädskåpen finns i låsta klädskåpsrum i A-korridoren plan 0 (se BMC-karta på sidan "Hitta"). Lab-rockar förvaras i skåpen när du inte är på lab. Värdesaker bör hållas under uppsikt eller låsas in i skåpen. Studenten ordnar hänglås själv men det finns hänglås till försäljning i BMCs reception.

Under sommaren ska alla skåp vara tömda, se datum som anslås i Skåprummen.