Klädskåp

Studenter som nyttjar ett klädskåp på BMC ansvarar själv för innehållet och användandet av klädskåpet.

Skåpen är inte bokningsbara och respektive student ansvarar själv för det som förvaras i skåpet.

Klädskåpen finns i låsta omklädningsrum i A-korridoren plan 0 (se BMC-karta på sidan "Hitta").

Labrockar ska förvaras i skåpen när du inte är på lab. Värdesaker bör hållas under uppsikt eller låsas in i skåpen.

Studenten ordnar hänglås själv. Det finns hänglås till försäljning i BMCs reception i B7:1. Vid borttappad nyckel vänd er till receptionen!

1 Juli ska alla skåp vara tömda (se datum som anslås i Skåprummen). Låsta skåp efter 1 Juli töms. Kvarglömda saker kan därefter hämtas vid Tekniskt stöd i D5:1. Värdesaker lämnas efter 14 dagar till polisen.
Kvarlämnade labrockar lämnas till förbränning av säkerhetskäl.