Datorer och nät

Alla datasalar vid BMC är låsta och du behöver passerkort för att komma in. För att kunna använda datorerna behövs ett studentkonto.

Mer information om datasalarna finns på mediatekets hemsida

Med ditt studentkonto har du som är student i Uppsala tillgång till två trådlösa nätverk (WLAN): eduroam och UpUnet-S. Du kan använda uppkoppling via eduroam på andra svenska universitet och högskolor som har eduroam och andra delar av världen där eduroam är åtkomligt. UpUnet-S är universitetets eget datornät.

Så här kopplar du upp dig