Kurskanslier

Information om kurser, eventuella scheman, kursansvariga kan fås via kurskanslierna/kursansvariga vid kurssgivande institution.


Vid BMC finns ämnesövergripande kurskanslier för

Biologi

Kemi

Läkemedelskemi

Farmaceutisk biovetenskap

Farmaci

Kostvetenskap

Allmän information om utbildning vid Uppsala universitet finns även på

Neurovetenskap

Folkhälso- och Vårdvetenskap