Student vid BMC

Rektorsmeddelande till studenter angående Covid-19 

Coronaanpassat BMC

BMC (Uppsala Biomedicinskt Centrum) är hemvist för ca 20 institutioner, enheter och centrumbildningar tillhörande Uppsala universitet (UU).

Vid BMC bedrivs grundutbildning inom de farmaceutiska, medicinska, teknisk-
naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och kostvetenskapliga vid UU.

Varje år anordnas kurser för ca 4000 studenter. Utöver grundutbildning finns en omfattande forskarutbildning som utgör en integrerad del av forskningen.